Evelien en Bo – verpleegkundigen

Een afspraak maken kan via de online agenda of via het secretariaat. Een consult bij de verpleegkundige is momenteel kosteloos voor de patiënt.

Technisch verpleegkundige handelingen

 • Gips verwijderen
 • Spirometrie (een longtest bij personen met ademhalingsproblemen)
 • Bloedafname ter bevestiging van een zwangerschap
 • ECG (hartfilmpje)
 • Bloedafname in samenspraak met arts
 • Spoelen veneuze poort (type port-a-cath)
 • Toedienen vaccins
 • Wondzorg

Documenten

 • Pré-operatief onderzoek + invullen van het operatieboekje
 • Vragenlijst sportonderzoek
 • Voorbereiding darmonderzoek
 • Ambulante bloeddrukmeting
 • Uitleg over wilsverklaringen

Educatie + opvolging

 • Opvolging diabetes + hypertensie in samenspraak met arts
 • Eerste hulp
 • Educatie over correct gebruik van diverse soorten puffers
 • Voetcontrole bij diabetespatiënten