Privacy

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is voor ons altijd al een prioriteit geweest. Europa verplicht ook ons (terecht) om voor 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. Als u daarover meer gedetailleerde info wil kan u steeds bij ons terecht. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.

Het meedelen van resultaten via email is onmogelijk. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. We zijn ook verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Hopelijk wordt het in de nabije toekomst mogelijk om dat mits uw toestemming vlot elektronisch (via de computer) rechtstreeks naar apotheker, kinesist of specialist te versturen.

Tegelijk gaan we u toestemming vragen om uw gegevens (die u zelf kan nazien) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties. Bijvoorbeeld:

  • uw administratieve gegevens met de mutualiteiten om (terug)betalingen via de computer mogelijk te maken
  • een samenvatting van uw medische gegevens die toegankelijk zijn voor andere artsen als u hen daar de toelating voor geeft (op de spoeddienst of een arts van wacht in het weekend)
  • een overzicht van uw medicatie die we delen met de apotheker.

We zijn ervan overtuigd dat een goed dossier, indien correct gebruikt, een belangrijke garantie is op een veilige zorg en goede kwaliteit van zorg. Maar tegelijkertijd moeten we waakzaam zijn dat het niet kan worden misbruikt. Al onze medewerkers zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Zij krijgen toegang tot die informatie van uw dossier die ze nodig hebben om hun werk correct te kunnen uitvoeren.  In de mate dat ze kennis hebben of krijgen van vertrouwelijke informatie is het hen verboden dat aan derden mee te delen. Heel recent hebben we daarom bijvoorbeeld ook een deur tussen wachtzaal en de balie voorzien zodat uw  privacy aan het onthaal nu ook een stukje groter is geworden.

Hebt u klachten over een gebrek aan privacy meldt die dan zeker bij ons. We engageren ons dat we die onderzoeken en eruit proberen te leren om dit naar de toekomst toe nog beter te doen.