Wat mee brengen naar een consultatie?

  • de elektronische identiteitskaart
  • voor kinderen onder de 12 jaar: Kids-ID of ISI+ kaart
  • lijst met medicatie
  • document vertrouwelijk van het ziekenfonds bij werkonbekwaamheid

 

Hoeveel kost de dokter en hoe betaal ik hem?

Betalen bij de dokter, we krijgen er steeds meer vragen over. De laatste tijd zijn er nogal wat zaken veranderd. De overheid nam enkele maatregelen om ervoor te zorgen dat de (financiële) drempel om naar de dokter te komen niet zou oplopen. Zelf hebben we in de praktijk ook gezorgd voor een maximaal betalingsgemak.

  1. U kan bij ons met Bancontact en Payconiq betalen na de raadpleging.
  2. U betaalt enkel nog het remgeld tijdens een consultatie. Dit is niet zo bij kinderen onder de 7 jaar (anders bent u de volledige consultatie niet terugbetaald door het ziekenfonds) en bij arbeidsongevallen (deze worden via de verzekering van de werkgever geregeld en niet via het ziekenfonds).
  3. De dokters zijn geconventioneerd, dit betekent dat we de tarieven respecteren en aanrekenen zoals die elk jaar worden afgesproken tussen artsen en ziekenfondsen. Dit biedt u tariefzekerheid (de tarieven vindt u terug op de website van uw ziekenfonds of het RIZIV).

Als u problemen hebt om de dokter te betalen, nodigen wij u uit om dat met ons te bespreken. Samen proberen we daar dan een oplossing voor te vinden, zodat dit geen reden wordt om een doktersbezoek uit te stellen.

In onze praktijk vinden we het belangrijk dat er wederzijds respect is tussen zowel patiënt als arts. We constateren echter tot onze spijt dat patiënten geregeld hun afspraken niet nakomen zonder ons te verwittigen. Dit is ten koste van de tijd van de arts en van andere patiënten. We zien ons dan ook genoodzaakt om hiervoor een vergoeding (28 euro) aan te rekenen. Een getuigschrift wordt niet afgeleverd aangezien er geen medische prestatie verricht is (Artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? Op deze pagina vindt u een overzicht van onze privacy aanpak.

 

Huisartsen de Burg is een onderneming ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0827.459.587. De Orde der Artsen (Jamblinne de Meuxplein 34 – 35, 1030 Brussel) fungeert als toezichthoudende autoriteit. Alle huisartsen zijn lid van de beroepsvereniging Orde der Artsen, Domus Medica en HAMWVL en houden zich aan de beroepsregels geformuleerd in de Code van Medische Deontologie. Deze code is te raadplegen via volgende link: https://ordomedic.be/nl/code-2018.