We werken zo veel mogelijk op afspraak. U kan kiezen voor een arts van uw voorkeur of voor een bepaald tijdstip. U maakt uw afspraak bij voorkeur online (klik op een groen vakje en vul uw gegevens in). We voorzien voor elke patiënt 15 minuten. Komt u met meer dan 1 persoon, maak dan ook meerdere afspraken. Komt u voor meerdere vragen die mogelijk meer tijd vragen, deel dat dan mee bij het maken van de afspraak. Kom liever 5 minuten voor de afgesproken tijd. Haalt u de afspraak niet gelieve ons dan te verwittigen, zo kunnen we iemand anders sneller helpen.

Huisbezoeken vraagt u best aan voor 10 uur ’s morgens.

We zijn er ook voor dringende gevallen (telefoon praktijk 051 72 42 81, telefoonnummer van de wachtdienst 051 24 50 50).

Het is vaak moeilijk om als patiënt te weten of iets dringend is of niet. Voor ons huisartsen is het één van de basistaken om te helpen beslissen wat spontaan overgaat, met eenvoudige middelen overgaat, bijkomend onderzoek vergt of echt hoogdringend is. Hechtingen, behandelingen van verzwikte voet en andere kwetsuren, zich onwel, draaierig of duizelig voelen,…: het zijn dingen die we vaak perfect zelf kunnen verhelpen.

Waar moet u heen met een spoedgeval? De spoedgevallen worden overspoeld met vaak eenvoudige problemen die ook door elke huisarts kunnen opgevangen worden. Daardoor komen ze soms niet toe aan het vaak levensbelangrijke ernstigere werk dat hun echte opdracht is. De minister heeft dan ook beslist dat op de spoedgevallendienst een remgeld wordt ingevoerd voor mensen die niet eerst bij de huisarts zijn langs geweest en onnodig naar de spoedgevallendienst komen.

Praktijkpermanentie

Als praktijk zijn we door de samenwerking met elkaar en door de wachtdienstwerking van onze huisartsenkring in staat om u 24 uur op 24, 7 dagen op 7, een huisarts voor dringende gevallen te garanderen. Overdag is er steeds één van de zes artsen die in principe en zo nodig meteen kan komen bij ernstige problemen, of die u voor dringende problemen kan opvangen in de praktijk.

Wachtdienst

Elke nacht, en van zaterdagmorgen tot maandagmorgen (8u) is er steeds een arts van wacht beschikbaar op 051 24 50 50. De huisartsen van Hooglede-Gits, Ardooie en Lichtervelde doen dit om de beurt. Het is steeds een van de huisartsen van een van deze drie gemeentes die van wacht is zodat ook hier een snelle service mogelijk is. Als u tijdens de nacht of de wachtdienst door een andere arts wordt gezien brengt die ons hier steeds van op de hoogte.

Huisartsenwachtpost

Sinds 7 januari 2007 is er een bijkomende mogelijkheid. De huisartsenkring organiseert een eigen huisartsenwachtpost in Roeselare. Daar kan u op zaterdag en zondag eveneens terecht tussen 8u en 20u. Er is steeds een huisarts aanwezig. Zoals andere wachtdoende huisartsen brengt hij ons nadien verslag uit. Zie ook www.hamwvl.be.

Telefoneren

De telefoon is voor ons huisartsen een zegen en een kwaad. Onmisbaar om ons werk te kunnen organiseren, essentieel om bereikbaar te zijn, maar storend tijdens consultatie-uren (dat heb je misschien zelf al wel eens gemerkt) en maaltijdmomenten.

Voor afspraken, het aanvragen van een huisbezoek en andere praktische of administratieve zaken bel je het beste tijdens de secretariaatsuren van 7u45 tot 11u45 en van 14u tot 18u.

Voor andere inlichtingen en medische vragen kan u terecht op een telefonisch ‘spreekuur’ van de artsen. Deze mogelijkheid is voorbehouden voor patiënten met een globaal medisch dossier. U kan ons daarvoor elke werkdag bereiken tussen 12u en 12u30:

  • Maandag: dokter Vandamme, dokter Vynckier, dokter Willaert en dokter Devolder
  • Dinsdag: dokter Vanden Bussche, dokter Vandamme en dokter Ghekiere
  • Woensdag: dokter Ghekiere, dokter Willaert en dokter Devolder
  • Donderdag: dokter Vandamme, dokter Vynckier, dokter Ghekiere, dokter Willaert en dokter Devolder
  • Vrijdag: dokter Vynckier, dokter Ghekiere, dokter Willaert en dokter Devolder

Op dat moment stoort u de normale raadplegingen niet. Dit is tevens een waarborg voor uw privacy.

Bij medische adviezen wordt er soms een bedrag aangerekend via het RIZIV waarbij u geen remgeld hoeft te betalen.