We werken zo veel mogelijk op afspraak. U kan kiezen voor een arts van uw voorkeur of voor een bepaald tijdstip. U maakt uw afspraak bij voorkeur online (klik op een groen vakje en vul uw gegevens in). We voorzien voor elke patiënt 15 minuten. Hierdoor hebben we voldoende tijd om één medisch probleem grondig te bespreken. Komt u met meer dan één persoon, maak dan meerdere afspraken. Komt u voor meerdere vragen die mogelijk meer tijd vragen, deel dat dan mee bij het maken van de afspraak. Kom liever 5 minuten voor de afgesproken tijd. Haalt u de afspraak niet gelieve ons dan te verwittigen, zo kunnen we iemand anders sneller helpen.

Huisbezoeken vraagt u best aan voor 10 uur ’s morgens.

We zijn er ook voor dringende gevallen (telefoon praktijk: 051 72 42 81, telefoonnummer van de wachtdienst: 1733).

Het is vaak moeilijk om als patiënt te weten of iets dringend is of niet. Voor ons huisartsen is het één van de basistaken om te helpen beslissen wat spontaan overgaat, met eenvoudige middelen overgaat, bijkomend onderzoek vergt of echt hoogdringend is. Hechtingen, behandelingen van verzwikte voet en andere kwetsuren, zich onwel, draaierig of duizelig voelen,…: het zijn dingen die we vaak perfect zelf kunnen verhelpen.

Waar moet u heen met een spoedgeval? De spoedgevallen worden overspoeld met vaak eenvoudige problemen die ook door elke huisarts kunnen opgevangen worden. Daardoor komen ze soms niet toe aan het vaak levensbelangrijke ernstigere werk dat hun echte opdracht is. De minister heeft dan ook beslist dat op de spoedgevallendienst een remgeld wordt ingevoerd voor mensen die niet eerst bij de huisarts zijn langs geweest en onnodig naar de spoedgevallendienst komen.

Praktijkpermanentie

Als praktijk zijn we door de samenwerking met elkaar en door de wachtdienstwerking van onze huisartsenkring in staat om u 24 uur op 24, 7 dagen op 7, een huisarts voor dringende gevallen te garanderen.

Overdag is er in principe steeds één van de zes artsen beschikbaar om zo nodig meteen langs te komen bij ernstige problemen, of die u voor dringende problemen kan opvangen in de praktijk.

Wachtdienst en huisartsenwachtpost

Indien u een dringend gezondheidsprobleem hebt dat niet levensbedreigend is, maar niet kan wachten tot de consultaties van onze eigen huisartsenpraktijk, kunt u beroep doen op de huisartsenwachtpost Alfa.

Bel hiervoor naar 1733 en maak een afspraak.

Sinds januari 2024 is de er een nieuwe huisartsenwachtpost vlakbij de dienst spoedgevallen van AZ Delta campus Rumbeke. Het exacte adres is Deltalaan 1, 8800 Roeselare. Op de campus kunt u vervolgens de bewegwijzering ‘huisartsenwachtpost’ volgen.

Huisbezoeken zijn mogelijk en voorbehouden voor patiënten die zich helemaal niet kunnen verplaatsen of in een woonzorgcentrum verblijven.

Als u tijdens de wachtdienst door een huisarts van wacht wordt gezien, brengt die ons hier steeds van op de hoogte.

Meer informatie over de wachtpost kunt u vinden op volgende website: https://www.wachtpostalfa.be/.

Telefoneren

De telefoon is voor ons huisartsen een zegen en een kwaad. Onmisbaar om ons werk te kunnen organiseren, essentieel om bereikbaar te zijn, maar storend tijdens consultatie-uren (dat heb je misschien zelf al wel eens gemerkt) en maaltijdmomenten.

Voor afspraken, het aanvragen van een huisbezoek en andere praktische of administratieve zaken bel je het beste tijdens de secretariaatsuren van 07.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.30u.

Voor andere inlichtingen en medische vragen kan u terecht op een telefonisch ‘spreekuur’ van de artsen. Deze mogelijkheid is voorbehouden voor patiënten met een globaal medisch dossier. U kan ons daarvoor elke werkdag bereiken tussen 12.00u en 12.30u:

  • Maandag: dr. Vandamme, dr. Vynckier, dr. Demoen en dr. Oyaert
  • Dinsdag: dr. Vanden Bussche, dr. Vandamme en dr. Ghekiere
  • Woensdag: dr. Ghekiere, dr. Demoen en dr. Oyaert
  • Donderdag: dr. Vandamme, dr. Vynckier, dr. Ghekiere, dr. Demoen en dr. Oyaert
  • Vrijdag: dr. Vynckier, dr. Ghekiere, dr. Demoen en dr. Oyaert

Op dat moment stoort u de normale raadplegingen niet. Dit is tevens een waarborg voor uw privacy.

Bij medische adviezen wordt er soms een bedrag aangerekend via het RIZIV waarbij u geen remgeld hoeft te betalen.