In onze praktijk kiezen we voor kwaliteitsvolle zorg in wederzijds respect tussen artsen, medewerkers en patiënt. We willen het eerste aanspreekpunt zijn voor al uw gezondheidsproblemen, een goede ondersteuning bieden bij chronische aandoeningen en een preventie op uw maat helpen realiseren.

We vinden persoonlijke zorg belangrijk. Zoals u verder in op deze website zal merken zal u (behalve in noodsituaties en tijdens de avonden en weekends), steeds kunnen kiezen voor uw vertrouwde arts. Om voor u maximaal beschikbaar te zijn en zelf een goed evenwicht te bewaren tussen werk en privé kiezen we voor een gemeenschappelijke praktijk waarin we door samenwerking nog beter voor u als patiënt kunnen instaan. De patiëntendossiers zijn steeds voor alle artsen beschikbaar en we overleggen elke dag over de zorg aan onze patiënten. Zo kunnen we ook in noodgevallen en bij afwezigheid van uw vertrouwde arts zorgen dat een van ons beschikbaar is.

Door samenwerking en overleg met andere zorgverleners zowel in de praktijk (verpleegkundige, diëtist en psycholoog) als daarbuiten (met thuisverpleegkundigen, andere thuiszorgmedewerkers en de specialisten in de ziekenhuizen) proberen we de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen.

We proberen levenslang te leren, dankzij systematisch onderling overleg over ons werk en dankzij de inbreng van studenten en huisartsen in opleiding zorgen we zo voor wetenschappelijk verantwoorde zorg.

Zo leveren we integrale zorg van hoge kwaliteit op uw maat, aangepast aan uw behoeftes.

Een Huisarts in Opleiding in de praktijk

Als jonge, pas afgestudeerde huisarts beginnen werken is een grote stap. Er wordt immers heel wat van je verwacht. Huisartsgeneeskunde is een vak apart, en waar kan je dit beter leren dan in een huisartsenpraktijk? Daarom werken pas afgestudeerde artsen nog gedurende 1 of 2 jaar als huisarts in opleiding (HAIO) samen met een huisarts die als stagemeester erkend werd.

In dit kader werken dokter Joren Willaert en dokter Nathalie Devolder in deze opleidingspraktijk. Ze zijn ingeschakeld in alle aspecten van het huisartsenwerk: hebben eigen spreekuren, doen huisbezoeken en wachtdiensten. Dagelijks is er overleg en verslaggeving, wekelijks bespreken we uitgebreid de problemen zodat we allen, elk van u zo goed mogelijk kennen en kunnen helpen.

Leren betekent een proces doormaken van kijken (observeren), zelf doen onder begeleiding (supervisie) tot volledig zelfstandig werken. Dit brengt met zich mee dat we af en toe samen raadpleging of huisbezoek doen, met elkaar mee-kijken en mee-werken. Ook zal deze samenwerking voor u leiden tot een betere bereikbaarheid van een arts op de praktijk.

U heeft steeds de keuze bij wie u terecht komt. Omdat we het werk wat verdelen, zal dat soms niet meteen kunnen. Indien echt dringend, zal u zo snel mogelijk door één van ons geholpen worden. Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u steeds bij één van ons terecht.

We hopen zo vlot te kunnen samenwerken.