Beste patiënt,

De griepvaccinaties worden vanaf nu bij voorkeur niet meer tijdens de gewone raadpleging gegeven. Dit om een overbelasting van de raadplegingen te voorkomen. Vanaf dit jaar worden hiervoor prikdagen voorzien. Hiervoor worden geen kosten aangerekend. Er worden dan alleen vaccins gegeven en geen medische problemen behandeld of voorschriften gegeven. De afspraken hiervoor kunnen via het secretariaat of online bij één van de verpleegkundigen Bo of Evelien worden ingeboekt.

Hou er dit jaar ook rekening mee dat er tussen 15 september en 15 november enkel een vaccin ter beschikking is voor wie tot de risicogroep behoort. Indien u tot de risicogroep behoort ontvangt u voor 1 oktober vanuit onze praktijk een voorschrift via het secretariaat of de post.

Prikdagen

  • Maandag 19/10 van 8u-11u30/14u30-18u
  • Dinsdag 27/10 van 8u-11u30/14u30-17u30
  • Vrijdag 30/10 van 8u-11u30/14u30-17u30
  • Maandag 2/11 van 8u-11u30
  • Woensdag 4/11 van 8u-11u30
  • Maandag 9/11 van 8u-11u30/14u30-17u30
  • Donderdag 12/11 van 8u-11u30

Zie hieronder de adviezen die ons door de hoge gezondheidsgraad werden bezorgd.

Gefaseerde vaccinatiecampagne (cfr. advies hoge gezondheidsraad)

‘Het is aanbevolen om tussen half oktober en half december een griepprik toe te dienen, waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt. Dit jaar wordt de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak, zowel voor de vaccinaties via de huisartsen als via de arbeidsartsen. De vaccinatiecampagne zal daarom in twee fasen verlopen.

  1. Van 15 september tot 15 november 2020

De vaccins worden alleen afgeleverd aan de gedefinieerde doelgroepen. Dit zijn de risicopersonen, maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.

  1. Vanaf 15 november 2020

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.’

Praktijk: 051/72 42 81
Wachtdienst: 051/24 50 50

Beverenstraat 25
8810 Lichtervelde

Email: deburg.secretariaat@gmail.com

Facebook pagina (gelieve er rekening mee te houden dat berichten aan de praktijk op Facebook niet worden gelezen. U kan de praktijk telefonisch contacteren of via mail voor niet dringende vragen)

Welkom bij Huisartsen De Burg.

Maak een afspraak. Om de wachttijden voor u te verminderen voorzien we uitgebreide mogelijkheden om op afspraak te komen. Normaal voorzien we voor elke patiënt 15 minuten. We voorzien in onze planning steeds mogelijkheid voor dringende afspraken de dag zelf. Komt u met meer dan één persoon of voor dingen die mogelijk meer tijd vragen, deel dat dan mee bij het maken van de afspraak. Kom liever vijf minuten voor de afgesproken tijd. Als u te laat bent lopen de afspraken erna ook vertraging op. Haalt u de afspraak niet, probeer ons dan te verwittigen, dan zitten we niet nodeloos te wachten.

Vraag een globaal medisch dossier aan bij uw huisarts.