Huisartsen De Burg

dokter Vanden Bussche | dokter Vandamme | dokter Vynckier | dokter Haeve | secretariaat

   Welkom
In onze praktijk kiezen we voor kwaliteitsvolle zorg in wederzijds respect tussen artsen, medewerkers en patiënt. We willen het eerste aanspreekpunt zijn voor al uw gezondheidsproblemen, een goede ondersteuning bieden bij chronische aandoeningen én een preventie op uw maat helpen realiseren.

We vinden persoonlijke zorg belangrijk. Zoals u verder in op deze website zal merken zal u (behalve in noodsituaties en tijdens de avonden en weekends), steeds kunnen kiezen voor uw vertrouwde arts. Om voor u maximaal beschikbaar te zijn en zelf een goed evenwicht te bewaren tussen werk en privé kiezen we voor een gemeenschappelijke praktijk waarin we door samenwerking nog beter voor u als patiënt kunnen instaan. De patiëntendossiers zijn steeds voor alle artsen beschikbaar en we overleggen elke dag over de zorg aan onze patiënten. Zo kunnen we ook in noodgevallen en bij afwezigheid van uw vertrouwde arts zorgen dat één van ons beschikbaar is.

Door samenwerking en overleg met andere zorgverleners zowel in de praktijk (verpleegkundige, diëtist en psycholoog) als daarbuiten( met thuisverpleegkundigen, andere thuiszorgmedewerkers en de specialisten in de ziekenhuizen) proberen we de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen.

We proberen levenslang te leren, dankzij systematisch onderling overleg over ons werk en dankzij de inbreng van studenten en huisartsen in opleiding zorgen we zo voor wetenschappelijk verantwoorde zorg.

Zo leveren we integrale zorg van hoge kwaliteit op uw maat, aangepast aan uw behoeftes.
 

Praktijkfolder

Bij je huisarts kan je terecht voor: